دروغگویی دیگر کوروش در منشورش


هخامنشیان (بخش300)


" ... سپس قسمت دوم نبشته ی استوانه به صورت متداول با معرفی خود کوروش آغاز می شود . دبیران کاهن با احترام تمام برای او عنوان شاه بین النهرین را به رسمیت شناخته اند : 

»من کوروش ، شاه جهان ، شاه بزرگ ، شاه نیرومند ، شاه بابل ، شاه سومر و اکد ، شاه چهارسوی جهان ، پسر کمبوجیه ، شاه بزرگ ، شاه انزان ، نوه ی کوروش ، شاه بزرگ ، شاه انزان ، نتیجه ی چیش پیش ، شاه بزرگ .»

می بینیم که در استوانه همه ی نیاکان کوروش دوم ، ظاهرا به خاطر چاپلوسی دبیران کاهن ، اما انگار به تصویب کوروش ، به مقام " شاه بزرگ " ارتقا یافتند ... "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، ص 107


" ... هنگامی که دبیران ، متن استوانه را پیش از نقش بستن آن برای کوروش ترجمه کردند ، شاه بزرگ ایرادی به آن نگرفت . "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، ص 108

 

چند نکته : 

مسلما متن منشور به دستور و یا تایید شاه وقت - یعنی کوروش - تهیه شده ؛ و نمی توان متن آن را به کاهنان و چاپلوسی آنان نسبت داد ؛ همانطور که چنین نحوه ی معرفی را در مورد هخامنشیان دیگر و نیز آشوربانیپال و نبونید در کتیبه هایشان شاهدیم . 

بنابراین متن معرفی کوروش به زبان خودش، سخنان خود اوست ؛ و همانطور که می بینید خودتعریفی و دروغگویی از آن می بارد . شاهان پارسی قبل از کوروش (یعنی پدر و اجدادش) ، شاهان جزء و ایالتی بوده اند ، نه شاه بزرگ . 

اگر متن منشور را بررسی کنیم ، به دروغ های دیگری نیز از کوروش پی می بریم . در قسمت قبل (یعنی شماره 299) هم به یکی دیگر از دروغهایش اشاره کردیم (بصورت مستند) . 

این در حالیست که کوروش پرستان (=مزدوران اسراءیل) دایما در حال شایعه پراکنی و نشر جعلیات درباره کوروش بوده ، او را شخصی راستگو معرفی کرده ، و سخنانی جعلی و بی سند به او منتسب می کنند که در آنها گفته " ﻣﺮﺩ (قوم) ﺎﺭﺳ ﺩﺭﻭﻍ ﻧﻮﺪ ﺣﺘ ﺑﻬﻨﺎﻡ ﻣﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﻥ ﺟﻨ ! "

اگر شایعات کوروش پرستان را در فضای مجازی پی گرفته باشید تاکنون متوجه شده اید که آنها دایما در حال دزدیدن سخنان بزرگان ، فلاسفه ی غربی ، احادیث امامان و پیامبر بوده ، و آنها را به نام "کوروش کبیر" و "کوروش کویر" و "کوروش بزرگ" منتشر کرده ، و تلاش می کنند چهره ای تطهیرشده ، آرمانی ، تخیلی و مقدس از او به نمایش بگذارند .


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357 

منبع : باستانهخامنشیان (300) : دروغگویی دیگر کوروش در منشورش
برچسب ها : کوروش ,معرفی ,یعنی ,بوده ,ترجمه ,دبیران ,پرویز رجبی ,کوروش پرستان ,ترجمه پرویز ,والتر هینتس ,دیگر کوروش