تصویر درست از کوروش


هخامنشیان (بخش299)


" تنها سند نسبتا مفصلی که از کوروش بزرگ بر جای مانده ، از بابل به دست آمده است ؛ استوانه ای گلی با نبشته ای 45 سطری به زبان بابلی که در سال 1879 میلادی پیدا شد ...

به کمک آن نمی توان به تصویر درستی از پدیدآورنده ی آن ، کوروش ، دست یافت ، چون در این نبشته به همه چیز از چشم کاهنان (بت پرست) بابلی - که کوروش ، بتهایشان را آزاد کرده بود - نگریسته شده است (نه مردم کشور تصرف شده) . "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، صص 107 - 106


منشور کوروش علیه کوروش


" قاعده‌ای حقوقی می‌گوید که «اعتراف و ادعای هر شخص فقط علیه خودش اعتبار دارد و نه به نفع خودش». بر همین اساس از آنچه کورش در منشور مشهورش نوشته است، فقط می‌توان علیه خودش استفاده کرد و نه به نفع خودش. 

از هیچ «فتح‌نامه‌ای» که یک مهاجم مسلح در شرایط غلبه و بهره‌مندی از قدرت نوشته است، نمی‌توان به نفع آن مهاجم و به زیان کشور مغلوب و مردم لگدمال شده استفاده کرد. "


کتاب رنج های بشری ، رنج های بشری 18

تالیف استاد مرادی غیاث آبادی (مدرس ، پژوهشگر و نویسندهٔ در زمینهٔ باستان‌شناسی، اخترباستان‌شناسی، گاهشماری و فرهنگ ایران باستان)


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357 

منبع : باستانهخامنشیان (299) : تصویر درست از کوروش
برچسب ها : کوروش ,خودش ,علیه ,تصویر ,نوشته است، ,علیه خودش ,تصویر درست