استعدادی در ایرانیان : 

بهره گیری از عناصر مفید ، مثبت و مشروع از بیگانگان


هخامنشیان (بخش294)


" ... پارس ها بر تاریخ جهان در روزگار هخامنشی اثر عمیقی گذاشتند و میراثی از خود به جا گذاشتند که بعدها اسکندر هم از آن پیروی کرد . تا به امروز نیز ایرانیان این استعداد را دارند که عناصر (مثبت ، مفید و مشروع) (را از) بیگانه را بگیرند و خود را چنان با آن تطبیق دهند که پس از زمانی اندک ، گویی از آن خودشان بوده است . "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، صص 66 - 65


تذکر :

منظور از تطبیق خود با عناصری از بیگانگان ، عناصر مثبت ، مفید و مشروع است ؛ نه عناصر مضر یا نامشروع . 

مثلا ما تکنولوژی ساخت خودرو و تلفن همراه و ... فرهنگ پرکاری ، یا تکنولوژی روش زندگی (=ادیان الهی تحریف نشده) را می توانیم از بیگانگان (=غیرهموطن) بگیریم ؛ 

اما الگوهای نامشروع و یا مضر همچون فساد اخلاقی ، فرهنگ هرزگی ، لباس های غیرعرفی و نامشروع ، و امثالهم را نمی توانیم (=نباید) از بیگانگان بگیریم . 

البته کلمه "بیگانه" را هم باید درست معنا کرد . بیگانه ، به معنای "غیرخودی" را اگر درست بنگریم ، نباید درباره افراد غیرهموطن استفاده کنیم . مرزهای جغرافیایی ، ملاک خودی و غیرخودی نیست و نباید باشد .

افراد غیرهموطن هم خودی هستند ؛ همانطور که پیامبر اکرم (ص) فرمود : " همه شما فرزندان آدم ابوالبشر هستید ؛ همه خواهر و برادرید " (نقل به مضمون) .

یا مثلا سعدی می گوید : 

" بنی آدم اعضای یکدیگرند / که در آفرینش ز یک گوهرند 

چو عضوی بدرد آورد روزگار / دگر عضوها را نماند قرار 

تو کز محنت دیگران بی غمی / نشاید که نامت نهند آدمی " 


اگر نظری در آیات و احادیث بیندازیم ، ملاک های خودی و غیرخودی دستمان می آید . مثلا ظالمین و کافرین غیرخودی اند ؛ و تمامی مسلمانان ، خودی اند . 

کلا خداپرستان را به گونه ای دیگر می توان خودی دانست (چه مسلمان ، چه مسیحی ، چه یهودی ، و ... که البته ظالم نباشند) .


از دید سعدی اگر نگاه کنیم غیرخودی ها ، کسانی هستند که نسبت به درد و رنج انسانهای دیگر در هر جایی - منجمله غزه و لبنان و یمن - بی تفاوتند یا غمی به خود راه نمی دهند ، یا بدتر آنکه از رنج آنان خوشحالند .


غیرخودی را می توان شاهان جنایتکار و غارتگر دانست (حتی اگر ایرانی باشند) .


مطلب مرتبط :


در اسلام ، ملاک خودی و غیرخودی ، نژاد نیست ؛ بلکه انسانیت است :

 https://ume.la/fnjJgJ


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357 

منبع : باستانهخامنشیان (294) : استعدادی در ایرانیان : بهره گیری از عناصر مثبت ، مفید و مشروع از بیگانگان
برچسب ها : غیرخودی ,خودی ,بیگانگان ,عناصر ,ایرانیان ,مشروع ,عناصر مثبت ,ملاک خودی ,افراد غیرهموطن ,بهره گیری