پاسارگاد : جایگاه پاییدن دزدها


هخامنشیان (بخش 293)


" ... نام پاسارگاد که بعدها پایتخت کوروش بزرگ شد ، یعنی " پاثرگدا " ، یک نام مادی است و نه پارسی و معنای آن "جایگاه پاییدن دزدها"ست . 


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، ص 65


تذکر :

در عجبم که بعضی افراد باستانگرا ، چطور بدون اندکی تحقیق ، براحتی اسم پاسارگاد را بر روی موضوعات مختلف - منجمله شرکت و مغازه و ... - می گذارند و به این عمل خود افتخار هم می کنند !!! 

بدتر از آن اینکه ، تمام اسم های ایران باستان را برتر از تمامی اسم های اشخاص و زبان ها و اقوام و کشورهای دیگر می دانند و این تفکر بچگانه را به دوستان خود نیز پیشنهاد می دهند ؛ در عین حال به تحقیر و تمسخر اسامی در زبانهای دیگر می پردازند (حتی نام پیامبران خدا و اولیاءالله) . این در حالی است که نه معنای درست اسم آنها را می دانند و نه معنای درست اسم موردنظر خود را . 

طی مدتی که با باستانگرایان آشنا شده و اراجیفشان را شنیده ام ، از این موارد ، زیاد دیده ام . جالب آنست که باستانگرایان و کوروش پرستان ، بی ادب ترین افراد نیز هستند . 

مواضع آنها سرشار از جهالت و تعصب جاهلی است . 


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357 

منبع : باستانهخامنشیان (293) : پاسارگاد : جایگاه پاییدن دزدها / افتخار باستانگرایان به اسامی عجق وجق ایران باستان
برچسب ها : پاسارگاد ,باستانگرایان ,معنای ,پاییدن ,جایگاه ,دزدها ,جایگاه پاییدن ,پاییدن دزدها ,معنای درست ,ایران باستان ,پاسارگاد جایگاه ,جایگاه پاییدن دز