یزیدی گری آریاییها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به سرزمین آشوریان ، تصرف و غارت آن ، و ویرانی پایتخت آن (نینوا)


هخامنشیان (بخش291)


" کاری که اءتلاف و کوشش های ایلامی ها ، بابلی ها و پارس ها در آغاز سده ی هفتم پیش از میلاد موفق به از پیش بردن آن نشده بود ، بالاخره مادها در اتحاد با بابلی ها به انجام رساندند ، یعنی نابود کردن آشور . بار اصلی جنگ را مادها تحت رهبری هوخشتره ی دوم بر دوش کشیدند . 

پیش از هوخشتره ، در سال 623 ، فرورتیش ، شاه پیشین ماد ، کوشیده بود تا در جنگی برق آسا پایتخت آشور ، نینوا ، را به تصرف خود درآورد ، اما در جنگ کشته شده بود . پسر و جانشینش ، هوخشتره ی دوم ، در سال 614 ، شهر مقدس و باستانی آشور را تصرف کرده و با شاه بابل نبوپلسر متحد شد . دو سال بعد متحدان به دیوار نینوا رسیدند . ناحوم ، پیامبر یهود ... جریان سقوط نینوا پایتخت آشور را چنان زنده شرح داده که گویی خود شاهد عینی این رویداد بوده است . 

ناحوم آورده است که لباس مادها به رنگ سرخ ارغوانی بود و سپرشان نیز سرخ بود . در حالی که سقفی چرمین از آنان حفاظت می کرد به دیوار نزدیک شدند . سرانجام مادها با کمک نیروهای سکایی از طریق دروازه های آبی به کاخ شاهی راه یافتند . ملکه را بیرون آوردند و تبعید کردند . پیامبر یهود درباره ی غوغای جنگ می نویسد : " همه چیز در هم می آمیزد . فریادها طنین می اندازند : بایستید ، بایستید ! اما کسی روی بر نمی گرداند . نقره ها را غارت کنید ، طلاها را غارت کنید . ذخایر بی حساب اند . اشیای گرانبها همه جا را برداشته است . دل آشوری ها از شدت ترس فلج شده است . زانوانشان می لرزد ... به گوش ، شلاق ! به گوش ، تیغ ارابه های جنگی ! اسبان شکاری ، سواران راست قامت ، گذر پرهیاهوی ارابه های جنگی ، شمشیرهای پرتلالو ، برق نیزه ها ، انبوه کشته ها ، فاتحان (=متجاوزان) از روی لاشه ها می جهند ... "

این رویداد در ماه اوت 612 ، پس از سه ماه محاصره ی نینوا توسط مادها و بابلی ها اتفاق افتاد . سین - شر - ایشکون (سارداناپال یونانیان) ، شاه آشوریان ، ظاهرا خود را در شعله های آتش کاخ به دست مرگ سپرد . پایتخت او به غارت رفت و ویران شد .

دویست سال بعد گزنفون آتنی بر ویرانه های نینوا گذشت و آن را " بارویی فراموش شده و متروک در پیرامون شهری (ویران) بزرگ " وصف کرد . گزنفون اینجا را مسپیلا می نامد که بعدها موصل شد ... "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، صص 65 - 64


تذکر : 

معلوم نیست ؛ شاید هم یزید ، یزیدی گری در نینوا را از آریاییان ماد ، هخامنشی و ساسانی آموخته باشد . شاید بهتر باشد به جای عبارت " یزیدی گری " ، از عبارت " مادیگری " ، " هخامنشی گری " ، یا ساسانی گری " استفاده کنیم.


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357 منبع : باستانهخامنشیان (291) : یزیدی گری آریایی ها در نینوا / تجاوز وحشیانه مادها و سربازانشان به آشور و غارت آنجا
برچسب ها : نینوا ,مادها ,آشور ,غارت ,یزیدی ,پایتخت ,پیامبر یهود ,غارت کنید ,پایتخت آشور ,وحشیانه مادها ,تجاوز وحشیانه ,تجاوز وحشیانه مادها ,نینوا تجاوز وحش