پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند


هخامنشیان (بخش290)


" ... آشوربانیپال شاه پارس ها را که در فارسی کوروش است ، کورش می نامد . او این نام را از ایلامی ها گرفته بود ، چون ما امروز مهر کوروش اول ، پدربزرگ کوروش بزرگ ، را با نبشته ی ایلامی در دست داریم ؛ این مهر ، نیزه داری را سوار بر اسب نشان می دهد که در حالی که دشمن کشته ای را زیر پای اسب خود دارد ، دشمن پیاده ی با تیر سوراخ شده را از نو مورد حمله قرار می دهد . در سمت چپ سوار نبشته ای به ایلامی در شش سطر به چشم می خورد که البته خط بالای این نبشته در تصویر 16 قابل تشخیص نیست . متن این نبشته چنین است : " کورش انزان ، پسر چیش پش . "

نکته ی جالب توجه این متن نگارش ایلامی کورش به جای کوروش فارسی است . منشیان ایلامی نام فارسی کوروش را ، حتی در زمان کوروش بزرگ و پس از او یک بار هم درست ننوشته اند ، با این که آنان می توانستند نام های ایرانی را با نشان های ایلامی به درستی بنویسند . این امر باید دلیل خاصی داشته باشد . 

من دلیل این غلط نویسی نادر را اینطور حدس می زنم که کوروش در ایلامی تقریبا معنی " مواظبت کرد ، پرستاری کرد " را می دهد ، اما کورش به معنی " سوزاند ، به آتش کشید " است . برای تبدیل نام تحسین برانگیز کوروش به نامی نفرت انگیز در گوش ایلامی ها کافی بود که u به a تبدیل شود ... ظاهرا ساکنان پیشین انزان (ایلامی ها) نیز به هخامنشیان به چشم " آتش افروز " نگاه کرده اند ، نه " مواظبت کنندگان (پایندگان) " . منشیان ایلامی با تبدیل کوروش به کورش بغضی را که از مزاحمان پارسی در دل داشتند ، پنهانی و بی سر و صدا بیرون ریختند . 

بابلی ها حداکثر در سال 539 ، پس از فتح بین النهرین به وسیله ی کوروش دوم ، پی بردند که نام فرمانروای تازه ی آنها در حقیقت کوروش است . اما چون چندین نسل متوالی شکل ایلامی این نام را آموخته بودند ، آن را همچنان به شکل ایلامی حفظ کردند . احتمالا منشیان بابلی نیز با دلیل اصلی این تحریف آشنا بوده اند و در این باره مخفیانه دست به شوخی می زده اند . 

داستان هر چه باشد تحریف ایلامی نام کوروش نشانه ی دیگری است بر این که مقدم بربرهای پارسی شمال (یعنی پارس ها) به انزان برای مردم بومی به هیچ وجه مبارک نبوده است ؛ اما چون پارس ها خواندن نمی دانستند ، متوجه نبودند که منشیان ایلامی پنهانی فرمانروایشان را مسخره می کنند . "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، صص 61 - 59


تذکر :

1 . در اینجا نام کوروش هر جا بصورت کورش آمده ، نحوه تلفظ آن بدین صورت است که بر روی حرف " ر " فتحه قرار می گیرد . 

2 . می توان علت اصلی نفرت ایلامی ها و نیز بابلی ها از کوروش و هخامنشیان را غصب و تصرف زوری سرزمینشان توسط آنان دانست . 

3 . منظور از عنوان این مطلب ، پارس های همه ی دورانها نیست .


 

###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

منبع : باستانهخامنشیان (290) : پارس ها خواندن و نوشتن بلد نبودند
برچسب ها : ایلامی ,کوروش ,پارس ,کورش ,نبشته ,هخاان ,کوروش بزرگ ,فارسی کوروش