تصرف ایران با زور بدست آریاییها


هخامنشیان (بخش287)


" ... شهریاری بسیار کهن ایلام ، که خاستگاه دولتش به اوایل هزاره سوم پیش از میلاد می رسد ، از روزگار قدیم متشکل از دو بخش بود : سرزمین پست و حاصلخیز خوزستان در غرب ، در مرز بین النهرین ، با شوش پایتخت نامدار شهریاری ، و سرزمین کوهستانی و استپی انزان در شرق ، که از کوه های بختیاری تا کرانه ی کویر لوت امتداد داشت ، یعنی تا کرمان و شرق آن . انزان در منابع بومی گاهی انشان نیز نوشته شده است ، اما ایلامی ها آن را انتسان تلفظ می کردند . در این جا بود که پارس ها در سال 700 سکنی گزیدند . در آن هنگام پارس ها حتی شهر انزان را نیز به تصرف خود درآوردند و اینجا پایتخت بخش شرقی ایلام (انزان) بود که همین نام را بر خود داشت و تحقیقات امروزی محل آن را در ویرانه های تل ملیان در حدود 50 کیلومتری غرب تخت جمشید تعیین کرده است . 

به رغم همه قرار و مدارهای هخامنش شاه پارس ها و شاه بالادستش شوتروک - ناهونته ی دوم در شوش ، تصرف زمین با آرامش انجام نپذیرفت . البته به یک یک روسای اقوام پارسی ملکی رسید . بدین سبب واژه فارسی باستان rmatam به صورت وام واژه وارد زبان ایلامی شد اما دو سندی که بر حسب تصادف به دست ما رسیده اند نشان می دهند که گاهی اوقات تصرف زمین در انزان از سوی پارس ها به زور انجام پذیرفته است . 

از خزانه ی داریوش در تخت جمشید لوحی برنزی با نبشته ای ایلامی از اوایل سده ی هفتم پیش از میلاد به دست آمده است . آتشی که اسکندر در سال 330 به جان تخت جمشید انداخت ، بخش هایی از این لوح را ذوب کرده است ، اما هنوز آنقدر از نبشته ی آن بر جای مانده که بتوان آن را بازخواند و دریافت که هخامنشیان این سند را از معبر شهر ایلامی گسات ربوده اند . ظاهرا این سند مربوط است به مالکیت زمین و عواید مالیاتی . از این رو هخامنشیان در مقام مالکان و اربابان تازه ، این لوح (سند) را با خود بردند . 

دومین سندی که از نفوذ همراه با زور پارس ها در انزان سخن می گوید جام سیمینی است که در سال 1996 میلادی در نزدیکی تخت جمشید بدست آمد . این جام در سده ی 23 پیش از میلاد از آن یک پریستار (روحانی) زن ایلامی بوده است . در روی جام ایزدبانو نارونده نقش بسته است . در لبه ی جام نبشته ای به خط کهن ایلامی در یک سطر آمده است . ظاهرا این جام از آن معبد محل و در اختیار پریستاران زن بوده است ، تا آن که یکی از آنان جام را همراه با کمربندی سیمین و زیورآلاتی دیگر در درون کوزه ای قرار داده و کوزه را دفن کرده است ، ظاهرا بی آنکه امکان دستیابی دوباره به آن را داشته باشد . پیداست که بطور قطع نمی توان نظر داد که این کار از ترس نفوذ " بربرهای شمال " در حدود سال 700 انجام گرفته است یا نه . فاتح دیگری برای انزان نمی شناسیم . 

می توان تسخیر ایلام به دست پارس ها را همچون نفوذ شهسواران آلمانی به پروس ، در دوهزاره بعد تصور کرد . این تازه واردان ، حق مالکیت قانونی در دست ، غالبا با زور سرزمین های جدید را تصرف کردند . "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، صص 58 - 57


برای اطلاع بیشتر از تصرف زوری ایران بدست آریایی ها می توانید به قسمت 286 از مجموعه حاضر مراجعه کنید . در 

baastan.blog.ir

تحت موضوع " مطالب اختصاصی با موضوع کوروش ، داریوش و دیگر هخامنشیان " .

نیز می توانید به کتاب مراجعه کنید برای توضیحات مفصل تر .


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

منبع : باستانهخامنشیان (287) : تصرف ایران با زور بدست آریایی ها
برچسب ها : انزان ,تصرف ,ایلامی ,پارس ,هخاان ,جمشید ,مراجعه کنید ,بدست آریایی ,تصرف زمین ,تصرف ایران