خط میخی (فارسی باستان) توسط خود پارسیان هم زیاد استفاده نمی شد


هخامنشیان (بخش285)


" ... خط میخی جدید فارسی باستان نمی توانست خط های کهن جاافتاده ی پیش از خود را کنار بزند . این خط فضا را بیش از ایلامی و مخصوصا بیش از خط های بابلی و آرامی اشغال می کرد ...

کوشش ها بیهوده بودند . مکاتبات دیوان شاهنشاهی به خط آرامی پیوسته رونق می گرفت . در زمان اردشیر اول ، در سال 457 ، حتی میراث زبان ایلامی که تا آن زمان زبان دیوان مالی بود وارد میدان شد و پوست و پاپیروس ، که کالای نوشتاری بود و به راحتی لوح گلی نبود ، جای خود را به لوح گلی که دوام بیشتری داشت سپرد . 

حتی در زمان داریوش خط میخی فارسی باستان بطور کلی فقط در اعلان های یادبود ، یعنی در سینه ی صخره ها ، بر ستون کاخ ها و سنگ بناهای مرمرین و زرین و سیمین دوام آورد . این خط به ندرت بر روی لوحی گلین نوشته شد و نادرتر از این ، حک آن بر روی مهرهای سنگی بود . 

این امر از آن جا ناشی می شد که بزرگان پارسی و مادی ، به جز معدودی استثنا ، بر روی مهرهای خود همچنان به نوشتن به خط ایلامی یا آرامی ادامه دادند . در عوض خط میخی فارسی باستان بر روی ظرف های زرین و سیمین خزانه ی دربار ماندگار شد . درست همین حضور دایم در هنر فلزکاری هخامنشی ، خط میخی فارسی باستان را در واقع خطی شاهانه می نمایاند ، که گروه های دیگر خود را شایسته ی بکار گرفتن آن نمی دانستند . 

... بدون مداومت داریوش ، خط او به هیچ وجه نمی توانست اعتبار بیابد . حتی پسر و جانشینش ، خشایارشا ، به مراتب کمتر از او از خود نبشته ای به فارسی باستان بر جای گذاشت و از هخامنشیان بعدی ، از چنین اسنادی که برای ما گرانبها هستند ، چیز بسیار اندکی در دست است . داریوش خیلی زود دریافت که ایرانیان از خط جدید او چندان به وجد نیامده اند ...

دست تصادف دو لوح گلی ایلامی را که متعلق به خزانه ی دربار تخت جمشید است ، برای ما نگه داشته است . این الواح نشان می دهند که داریوش می خواسته هرگونه مقابله با خط میخی فارسی باستان را در نطفه خفه کند ! "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، صص 45 - 44


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

منبع : باستانهخامنشیان (285) : خط میخی (فارسی باستان) توسط خود پارسیان هم زیاد استفاده نمی شد
برچسب ها : فارسی ,باستان ,میخی ,داریوش ,ایلامی ,زمان ,فارسی باستان ,میخی فارسی ,زیاد استفاده ,باستان توسط ,میخی فارسی باستان