حتی پارسیان هم داریوش را نمی خواستند 


هخامنشیان (بخش284)


" ... در بند 41 از متن ایلامی و بابلی (بیستون) می آید که در آن موقع ، در سال 522 ، تنها دسته های معدودی از گارد پارسی به داریوش پشت نکرده بودند . "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، ص 42


مطالب مرتبط :


شورش های متعدد در سرزمینهای مختلف تحت سلطه ی هخامنشیان ، نشانه ی نارضایتی مردم از حکومت هخامنشیان بر خود :

 https://goo.gl/ZvBgXW 

داریوش هخامنشی طی ماه های اول حکومتش - بنا به اعتراف خود - چند هزار نفر را کشت ؟ :

 https://goo.gl/S35PDI 

اشاره ای به برخی جنایات داریوش (و هخامنشیان) و بلاهایی که سر شورشیان مدافع وطن می آورد : 

پوست کندن ، بریدن بینی و گوش ها ، اعدام ، درآوردن چشم ، و ... :

 https://goo.gl/W8hO2l 

داریوش : اقوامی که نافرمانی کردند را بسیار کیفر دادم ! :

 https://goo.gl/C0Xb01 

داریوش هخامنشی ، برای توجیه تجاوزها و جنایاتش ، آنها را به خدا می بندد :

 https://goo.gl/32In13 


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

منبع : باستانهخامنشیان (284) : حتی پارسیان هم داریوش هخامنشی را نمی خواستند
برچسب ها : داریوش , https ,هخاان