حجاب در ایران باستان


هخامنشیان (بخش281)


" هنر ایران باستان (1)، هرگز کسی را برهنه به تصویر نکشیده است . "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، صص 37 - 36


1 . در کتیبه ها ، مهرها ، نقش نگاره ها و دیگر آثاری که از ایران باستان به جا مانده است .


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

منبع : باستانهخامنشیان (281) : حجاب در ایران باستان
برچسب ها : باستان ,ایران باستان