شرک در ایران باستان / آیا ایرانیان همیشه موحد بوده اند ؟


هخامنشیان (بخش280)


" بیستون در قرون وسطا بهستان و در زمان باستان بگستانه نامیده می شد ، یعنی جایگاه خدایان . "


والتر هینتس ، داریوش و ایرانیان ، ترجمه پرویز رجبی ، نشر ماهی ، چاپ دوم ، صفحه 23


 ###############


کانال حقیقت

https://telegram.me/haghighat1357

منبع : باستانهخامنشیان (280) : شرک در ایران باستان ( آیا ایرانیان همیشه موحد بودند ؟ )
برچسب ها : ایرانیان ,باستان ,همیشه موحد ,ایرانیان همیشه ,ایران باستان